Vi erbjuder dränering och isolering i Malmö med omnejd

Varje år gör vi över 100 uppdrag med dränering och har utfört över över 1000 dräneringar sedan 2009

Telefon – 040-960900
Mail – info@lornemark.se

Dränering och Isolering i Malmö

För fastigheter i Malmö är dränering en avgörande åtgärd för att skydda husgrunder från fukt. Beroende på husgrundens typ och de lokala markförhållandena i Malmö, skräddarsyr vi dräneringslösningar som effektivt adresserar fuktproblem för alla typer av fastigheter. Genom noggrant utformade metoder för dränering och isolering säkerställer vi långsiktig hållbarhet och skydd.

Vanliga orsaker till fuktproblem

Fuktproblem i fastigheter kan ha flera orsaker. Historiskt byggande i Malmö och användning av olämpliga material har ofta bidragit till dagens utmaningar. Klimatförändringar förstärker problematiken, särskilt för fastigheter i utsatta lägen. Traditionella konstruktionsmetoder fokuserade felaktigt på att tätning med asfalt skulle hindra fukt från att tränga in från källarens grundmurar, vilket resulterade i att fukten blev kvar i väggarna. Detta var ett vanligt förfarande som effektivt förhindrade väggarna från att kunna torka ut ordentligt.

Konsekvenser av otillräcklig dränering

Resultatet av otillräcklig dränering är en inåtriktad fuktvandring från marken till husgrunden. Höga fuktnivåer i källare, där utrymmen som tvättstugor och bastur ofta finns, bidrar till ett fuktigt klimat som lätt leder till skador på strukturen. Placeringen av huset och markens beskaffenhet spelar en stor roll i hur väl dräneringen behöver presterar för att hantera dessa belastningar.

Lösningar för Dränering i Malmö

En effektiv lösning för fuktskydd måste inkludera tre kritiska komponenter: dränering, värmeisolering, och kapillärbrytning. Dessa åtgärder skapar en utåtriktad fuktvandring från husgrunden till marken, vilket är essentiellt för att hålla fastigheter i Malmö torra och skadefria. Oavsett om det gäller nybyggnation eller renovering, kan vårt expertteam designa och implementera dräneringslösningar som skyddar din fastighet från fuktskador långsiktigt.

Bild från ett dräneringsuppdrag i Göteborg, utförs av Lorné Dränering
Lorné Mark & Fastighetsservice AB utför en dränering & isolering av en bostadsrättsförening i Göteborg
Dräneringsrör vid en dränering i Malmö
En stenläggning efter utförd dränering av Lorné Mark & Fastighetsservice AB

Funktioner av Dräneringssystem i Malmö

Dränledning och dräneringsskikt:

För hus i Malmö är det kritiskt att skydda grundmurarna från stigande grundvatten. Dränledningen placerad under golv och utanför grundmuren är essentiell. Dräneringsskiktet under golvet hindrar grundvattennivån från att nå husgrunden medan skiktet utanför avleder nedsjunkande markvatten för att förhindra att grundmuren blir genomblöt.

Dräneringskolonnen:

En effektiv dräneringskolonn består av dräneringsrör, grus och markfiberduk. Grus i dimensionerna 8/11 eller 11/16 är avgörande för att effektivt leda bort fukt och vatten. Dräneringsrören transporterar vatten till antingen kommunala anslutningar, en privat stenkista, eller oftast till en egen dagvattenbrunn, vilken i sin tur är ansluten till kommunens rörledningssystem i Malmö. Markfiberduken filtrerar bort sediment och skyddar rörets kapillärsugande perforeringar från att täppas igen.

Skyddsåtgärder:

För att säkerställa systemets funktion och undvika igensättning, skyddas både dräneringskikt och dränrör av en markfiberduk som hindrar jordpartiklar från att tränga in. Detta minskar behovet av spolning eller rengöring av dräneringssystemet. Återfyllning med befintliga jordmassor som lera, sand och morän blir möjligt tack vare detta filter, medan större stenar bör undvikas vid återfyllningen av dräneringsskiktet.

Kapillärbrytande isolerskivor:

Vatten och fukt i marken runt Malmö får inte komma i kontakt med husets grundmurar. Det kapillärbrytande dränsskiktet, ofta kompletterat med speciellt konstruerade isolerskivor, förhindrar detta. Dessa skivor är inte ångtäta, vilket möjliggör uttorkning av grundmuren när den är värmeisolerad utvändigt. Vi använder enbart material av högsta kvalitet såsom Isodrän och Pordrän.

Lorné Mark & Fastighetsservice AB:

Med omfattande erfarenhet inom branschen och en noggrann uppföljning av tekniska framsteg, garanterar vi i Malmö dräneringstjänster av högsta kvalitet. Vi använder endast de bästa materialen som Isodrän och Pordrän för att säkerställa en långvarigt fungerande dränering.

Vi är aktiva året runt och pausar endast vårt arbete under perioder av stark och långvarig kyla som leder till djupgående tjäle i marken.

Behöver du dränera i Malmö?

Lorné Mark & Fastighetsservice AB utför en dränering & isolering av en bostadsrättsförening i Göteborg

Hur man utför dränering i Malmö för att skydda byggnaders grund

I Malmö är korrekt dränering avgörande för att skydda byggnaders grund från vattenskador. Dräneringsprocessen inleds med att noggrant gräva ett schakt runtom huset ner till en anpassad nivå för att minska risken för sättningar. För att öka säkerheten under arbetet är det vanligt att endast gräva en sida av huset åt gången, vilket är en säkerhetsåtgärd som är mer tidskrävande men anses säkrare än att gräva runt hela huset på en gång.

I botten av det grävda schaktet placeras en bädd av dräneringsgrus. Detta är ett kritiskt steg som säkerställer att markvattnet effektivt kan avledas bort från husgrunden. Ovanpå gruset läggs perforerade dräneringsrör, noggrant anpassade efter fastighetens unika förutsättningar. Dessa rör är avgörande för att säkerställa att allt markvatten dirigeras effektivt, antingen till en närliggande dagvattenbrunn eller till en särskilt anlagd stenkista, beroende på den lokala infrastrukturen i Malmö.

Denna metod garanterar att byggnader i Malmö står säkra mot de skador som kan orsakas av fukt och vatteninträngning, vilket gör processen av dränering till en kritisk komponent i underhåll av fastigheter.

Du bör göra om din dränering

Kontakta oss idag

So kommer vi ut för en kostnadsfri offert

Dränering & Isolering utförd av Lorné Mark & Fastighetsservice AB

Vi utför över 100 dräneringar om året

Fyll i formuläret så återkommer vi inom kort.