Dränering Hisingen

Vi har gjort över 1000 dräneringar sedan 2009. Även på Hisingen är vi verksamma.

Telefon – 031-7626188
Mail – info@lornemark.se

Effektiv Dränering och Isolering för alla Husgrunder i Hisingen

Dränering är fundamentalt för alla typer av husgrunder i Hisingen. Korrekt utformad dränering baseras på både husgrundens typ och de lokala markförhållandena. Genom att tillämpa rätt dränerings- och isoleringsmetoder kan du lösa fuktproblem för alla slags fastigheter på ett effektivt sätt.

Orsaker till Fuktproblem i Hisingen

Flera faktorer bidrar till fuktproblem i fastigheter. Historiskt sett har användningen av inadekvata byggmaterial och otillräcklig kunskap lett till dåliga byggnadslösningar som innefattar felaktig användning av asfalt för att täta källargrundmurar. Denna metod har ofta resulterat i att fukt innesluts i väggarna, vilket ökar risken för fuktskador eftersom stora mängder fukt kan tillföras från marken direkt till husets grund och golv.

Konsekvenser av Ineffektiv Dränering En otillräcklig dränering leder till inåtriktad fuktvandring från marken till husets grund, vilket förstärks av höga fuktnivåer i områden med mycket vattenanvändning, som källare där duschar och tvättstugor ofta finns. Detta bidrar till ett fuktigt klimat i källaren och kan leda till omfattande skador.

Placeringen av huset och markens egenskaper spelar en avgörande roll för hur mycket belastning dräneringssystemet måste hantera. Dåligt fungerande eller helt ur funktion dräneringssystem i kombination med läckande dagvattenledningar är vanliga problem som behöver åtgärdas.

Lösningar för Dränering i Hisingen

För att effektivt skydda fastigheter från fukt, måste ett heltäckande fuktskydd innehålla dränering, värmeisolering och kapillärbrytning. Dessa komponenter säkerställer att fuktvandring sker utåt från husgrunden till marken, vilket är avgörande för långsiktig skydd mot fuktskador.

I Hisingen är vi specialiserade på att erbjuda omfattande lösningar för dränering och isolering som skyddar din fastighet effektivt och hållbart. Kontakta oss för att säkra ditt hem mot fukt och vattenrelaterade skador.

Lorné Mark & Fastighetsservice AB Fyller på grus vid en dränering
Dräneringsrör och dagvattenrör som används vid dränering
Fiberduk för dränering i Kungsbacka

Dräneringssystemets  olika funktioner

Behöver du en pålitlig dräneringslösning för ditt hem i Hisingen? Våra dräneringssystem är skräddarsydda för att möta de specifika behoven hos varje husgrund. Dessutom, tack vare vår expertis, kan vi effektivt skydda din fastighet från skadligt grundvatten.

Grundläggande Funktioner i Dräneringssystemet:

Först och främst, dränledningen och det dränerande skiktet under golvet spelar en kritisk roll i att hålla grundvattennivån borta från din husgrund. Samtidigt arbetar det yttre dräneringsskiktet för att förhindra att nedsjunkande markvatten fuktar grundmuren. Detta tvådelade skydd är avgörande för att din bostad ska förbli torr och säker.

Dräneringskolonnen – Hjärtat i Systemet:

Vår dräneringskolonn innehåller grus av högsta kvalitet (dimension 8/11 eller 11/16), som effektivt leder bort fukt och vatten från din fastighet. Dessutom är dräneringsrören strategiskt placerade för att transportera bort dräneringsvattnet, antingen till en kommunal anslutning, en privat stenkista eller oftast till en egen dagvattenbrunn, som är direkt ansluten till kommunens rörledningssystem.

Skydd och Underhåll:

Det är värt att notera att både dräneringskiktet och dräneringsrören skyddas av en markfiberduk. Denna duks funktion är att filtrera bort sediment och jordpartiklar, vilket eliminerar behovet av regelbunden spolning eller rengöring av systemet. Tack vare detta smarta filter kan vi även återanvända befintliga jordmassor som lera, sand och morän, vilket minskar både kostnader och miljöpåverkan. Det är dock viktigt att större stenar inte återfylls nära dräneringsskiktet eller isolerplattorna för att undvika skador.

Kapillärbrytande Teknik:

Vidare är våra kapillärbrytande isolerskivor utformade för att förhindra att markens fukt når grundmurarna. Dessa material är inte ångtäta, vilket tillåter grundmuren att andas och torka ut effektivt, även efter extern värmeisolering.

Varför välja Lorné Mark & Fastighetsservice AB i Hisingen? Med vår omfattande erfarenhet och ständiga uppföljning av tekniska innovationer, använder vi fackmannamässiga metoder och material av högsta kvalitet, som Isodrän och Pordrän, för att garantera att din dränering fungerar länge och väl. Vi är engagerade i vårt arbete året runt, endast med pauser under extremt kalla perioder med djup tjäle.

Dra nytta av vår expertis i Hisingen för att säkra din fastighet med en förstklassig dräneringslösning!

Behöver du en dränering utförd på Hisingen?

Lorné Mark & Fastighetsservice AB utför en dränering & isolering av en bostadsrättsförening i Göteborg

Steg-för-steg guide: Så utför du dränering i Hisingen för att skydda din fastighet

Att korrekt utföra dränering är avgörande för att skydda byggnaders grund från vattenskador i Hisingen. Processen inleds med att noggrant gräva ett schakt runtom huset ner till en nivå som är anpassad för att säkerställa stabilitet och minska risken för sättningar.

Förberedelser för Dränering: För att öka säkerheten under arbetet, är det rekommenderat att gräva en sida åt gången. Detta tillvägagångssätt är säkrare än att gräva runt hela huset på en gång, även om det kan vara mer tidskrävande. Genom att ta dessa försiktighetsåtgärder, minimerar vi risken för att orsaka skador på husets struktur.

Installation av Dräneringssystemet: När schaktet är färdiggrävt, läggs en markbädd av dräneringsgrus i schaktbotten. Detta grus spelar en kritisk roll i att effektivt avleda markvatten bort från husgrunden. Ovanpå gruset placeras sedan perforerade dräneringsrör. Dessa rör är noggrant anpassade efter fastighetens unika förutsättningar för att säkerställa optimal funktion.

Dirigering av Vatten: Vanligtvis leds det samlade vattnet från dräneringsrören till en närliggande dagvattenbrunn eller en speciellt anlagd stenkista. Genom att använda dessa metoder säkerställs att allt markvatten effektivt hanteras och inte utgör en risk för fastigheten.

Att investera i en väl genomförd dränering är en klok beslut för alla fastighetsägare i Hisingen. Det inte bara skyddar din egendom från potentiella vattenskador, utan bidrar också till en långsiktig säkerhet och värdebevarande av din fastighet.

Om du är osäker på hur du ska gå tillväga, eller behöver professionell hjälp med din dränering i Hisingen, tveka inte att kontakta oss. Vårt team av experter står redo att erbjuda skräddarsydda lösningar som möter just dina behov.

På Hisingen bör du alltid dränera

Kontakta oss idag

So kommer vi ut för en kostnadsfri offert

Högkvalitativ arbetsbyxa bärs av Lornés anställda personal när dom utför dränering

Vi utför över 100 dräneringar om året

Fyll i formuläret så återkommer vi inom kort.