Dränering Kungälv

Varje år gör vi över 100 uppdrag med dränering och har utfört över över 1000 dräneringar sedan 2009. Vi utför även dräneringar i Kungälv.

Telefon – 031-7626188
Mail – info@lornemark.se

Effektiv Dränering och Isolering för Fastigheter i Kungälv

I Kungälv är dränering en kritisk åtgärd för att skydda alla typer av husgrunder från de skador som orsakas av fukt. Oavsett vilken typ av grund din fastighet har, eller de specifika markförhållandena på din tomt, har vi pålitliga metoder för att hantera och lösa fuktrelaterade problem genom noggrant genomtänkt dränering och isolering.

Orsaker till Fuktproblem

Fuktproblem kan ha många olika orsaker, där en betydande del kan spåras tillbaka till äldre byggtekniker och användningen av material som inte är lämpliga. Dessa tekniker inkluderade ofta felaktig användning av asfalt för att täta grundmurar, vilket ledde till att fukt blev innesluten i väggkonstruktionerna. Sådana lösningar, kombinerade med inre isolering gjord av organiska material, förhindrade effektivt väggarnas förmåga att torka ut.

Dessa äldre metoder resulterar i vad vi kallar inåtriktad fuktvandring från marken till husets grund, vilket ofta förvärras i utrymmen med hög fuktpåverkan såsom källare där duschar, tvättstugor och bastur finns. Detta skapar ett fuktigt klimat som bidrar till skador på byggnaden.

Vikten av Husets Placering och Markförhållanden

Husets placering i relation till sin omgivning, samt markens beskaffenhet, spelar en avgörande roll i hur mycket belastning dräneringssystemet måste hantera. Otillräckliga eller defekta dräneringssystem, i kombination med läckande dagvattenledningar, är vanliga problem som behöver effektiva lösningar.

Komplett Lösning för Fuktskydd

För att verkligen skydda din fastighet i Kungälv krävs ett fullständigt fuktskyddssystem som omfattar dränering, värmeisolering och kapillärbrytning. Denna kombination säkerställer att fuktvandringen är utåtriktad, från husets grund till marken, vilket effektivt minimerar risken för fuktskador.

Behöver du hjälp med dränering i Kungälv? Kontakta oss för expertis och lösningar som håller din fastighet torr och väl skyddad år efter år. Vi är här för att säkerställa att ditt hem står säkert mot elementen med state-of-the-art lösningar anpassade för just dina behov.

Bild från ett dräneringsuppdrag i Göteborg, utförs av Lorné Dränering
Lorné Mark & Fastighetsservice AB utför en dränering & isolering av en bostadsrättsförening i Göteborg
Dräneringsrör vid en dränering i Malmö
En stenläggning efter utförd dränering av Lorné Mark & Fastighetsservice AB

Förstå Dräneringssystemets Funktioner för Effektivt Vattenskydd i Kungälv

För husägare i Kungälv är det essentiellt att förstå hur dräneringssystem fungerar för att effektivt skydda fastigheter mot vattenskador. Vårt system är designat för att hantera och avleda vatten på ett säkert sätt, vilket minskar risken för fuktskador på både nya och gamla byggnader.

Dräneringens Grundkomponenter:

Våra dräneringssystem inkluderar dränledningar och dränerande skikt som är strategiskt placerade under golvet och utanför grundmuren. Dessa komponenter är avgörande för att hindra grundvattennivåer från att stiga och direkt påverka husgrunden. Utanför huset hjälper dräneringsskiktet till att avleda nedsjunkande markvatten, vilket skyddar grundmuren från att bli fuktig.

Kärnan i Systemet – Dräneringskolonnen:

Dräneringskolonnen består av högkvalitativt grus, dräneringsrör och en skyddande markfiberduk. Gruset, som finns i dimensionerna 8/11 eller 11/16, är utvalt för sin förmåga att effektivt leda bort fukt och vatten från byggnaden. Dräneringsrören transporterar detta vatten till kommunala anslutningar, egna stenkistor eller dagvattenbrunnar, vilka säkerställer att vattnet hanteras på ett miljövänligt och säkert sätt.

Filtrering och Underhåll:

Viktigt är också att dräneringsskikt och rör skyddas av en markfiberduk som filtrerar bort jordpartiklar och förhindrar att dessa täpper till systemet. Denna metod gör spolning eller regelbunden rengöring av dräneringen onödig. Återfyllning görs med befintliga jordmassor som lera, sand och morän, och större stenar undviks för att inte skada isolering eller dräneringsskikt.

Kapillärbrytande Isolerskivor:

För ytterligare skydd mot fukt använder vi kapillärbrytande isolerskivor som inte bara hindrar vatten från att nå grundmurarna men också tillåter väggarna att andas och torka ut, även om de är värmeisolerade utvändigt.

Välj Lorné Mark & Fastighetsservice AB i Kungälv: Med vår omfattande erfarenhet och dedikation till teknisk utveckling, erbjuder vi endast de mest effektiva och hållbara dräneringslösningarna. Våra metoder och material, som Isodrän och Pordrän, garanterar långvarigt skydd och minimalt underhåll.

Oavsett säsong, vårt team är redo att assistera med alla dina dräneringsbehov i Kungälv, med undantag för perioder av extrem kyla.

Vi kommer till dig i Kungälv

Lorné Mark & Fastighetsservice AB utför en dränering & isolering av en bostadsrättsförening i Göteborg

Steg-för-Steg: Korrekt Dränering för Fastigheter i Kungälv

Att säkerställa korrekt dränering är kritiskt för att skydda din fastighets grund från vattenskador. I Kungälv börjar denna process med att noggrant gräva ett schakt runtom huset till en nivå som är anpassad efter de lokala markförhållandena och fastighetens specifika behov.

Grävningsprocessen:

För att maximera säkerheten under arbetet rekommenderas det att gräva en sida åt gången. Detta tillvägagångssätt minskar risken för sättningar och anses säkrare än att gräva runt hela huset på en gång, även om det kan vara mer tidskrävande. Denna metod garanterar att stödstrukturen för husets fundament bibehålls intakt under hela processen.

Installation av Dräneringssystemet:

När schaktet är färdiggrävt, läggs en grund av dräneringsgrus i schaktbotten. Detta lager av grus är essentiellt för att effektivt avleda markvatten och förebygga att vatten stiger till husgrunden. Ovanpå grusbädden placeras sedan perforerade dräneringsrör som är noggrant anpassade efter fastighetens förutsättningar. Dessa rör spelar en avgörande roll i att leda bort vatten från byggnaden.

Vattenhantering:

Det insamlade vattnet leds vanligtvis till en närliggande dagvattenbrunn eller en specialkonstruerad stenkista. Dessa system är designade för att hantera och distribuera överskottsvatten på ett säkert sätt, vilket skyddar din fastighet från potentiella vattenskador.

Genom att följa dessa steg kan fastighetsägare i Kungälv effektivt skydda sina hem mot de risker som överskottsvatten och fukt innebär. Om du behöver professionell hjälp med din dränering, tveka inte att kontakta lokala experter som kan tillhandahålla skräddarsydda lösningar anpassade för dina unika förhållanden.

Du bör alltid utföra en dränering

Kontakta oss idag

So kommer vi ut för en kostnadsfri offert

Dränering & Isolering utförd av Lorné Mark & Fastighetsservice AB

Vi utför över 100 dräneringar om året

Fyll i formuläret så återkommer vi inom kort.