Dränering Göteborg

Varje år gör vi över 100 uppdrag med dränering och har utfört över över 1000 dräneringar sedan 2009. Vår utgår från Göteborg.

Göteborg – 031-7626188
Mail – info@lornemark.se

Vi är experter på dränering Göteborg

Letar du efter en professionell expert på dränering i Göteborg? Då bör du definitivt vända dig till oss på Lorné Mark & Fastighetsservice AB. Med vår djupa branschkunskap kombinerad med lokal expertis har vi, sedan vår grundning 2009, utvecklat tjänster som är perfekt anpassade för att möta just dina behov, oavsett projektets omfattning. Upptäck mer om våra dräneringstjänster.

Varför välja Lorné för din Dränering?

Vi är stolta över att årligen genomföra över 100 dräneringsprojekt. Denna erfarenhet har gett oss en ovärderlig förståelse för varje unikt projekt. Vårt team består endast av direktanställd personal som är noggrant utbildad för att garantera högsta möjliga kvalitet. Dessutom, för din trygghet, är alla våra arbeten försäkrade och vi erbjuder en generös 10-års garanti, helt i linje med branschstandarderna. Läs mer om Lorné Mark & Fastighetsservice AB.

Omfattande tjänster för alla dina behov

Utöver dränering erbjuder vi ett brett utbud av fastighetstjänster. Dessa inkluderar:

  • Isolering: Vi skyddar din fastighet mot fukt och optimerar energieffektiviteten. Vi använder enbart märken av högsta kvalitet, såsom Isodrän eller Pordrän.
  • Återställning: Efter dräneringen tar vi hand om allt från altaner till trappor och stensättningar.
  • Yttre underhåll: Vårt systerföretag, Lorné Tak & Fasadtvätt AB, står redo att erbjuda tjänster som takrengöring och fasadtvätt.
En bild från utgrävt dike vid en dränering i Göteborg
Dräneringsrör lagda på grus vid en dränering i Göteborg
Pordrän, används när man dränerar som isolering

Dräneringssystem och dess funktioner: Expertis i Göteborg

För fastighetsägare i Göteborg är en effektiv dränering avgörande för att skydda husgrunder från skadligt vatten och fukt. Vårt dräneringssystem är konstruerat med både precision och djupgående kunskap om lokala markförhållanden, vilket säkerställer att din fastighet håller sig torr och väl skyddad.

Funktioner i Dräneringssystemet:

Våra system inkluderar dränledningar och dränerande skikt som är strategiskt placerade för att effektivt hantera vatten nära husgrunden. Dränledningen under golvet samt det dränerande skiktet runt husets externt arbetar hand i hand för att förhindra att grundvattennivåer når upp till och skadar husgrunden. Utöver detta hindrar de nedsjunkande markvatten från att blöta upp grundmuren, vilket är en vanlig orsak till fuktproblem i Göteborg.

Dräneringskolonnens uppbyggnad:

Kärnan i vårt dräneringssystem är dräneringskolonnen, som består av grus (dimension 8/11 eller 11/16), dräneringsrör och en skyddande markfiberduk. Gruset har utvalts för sin förmåga att leda bort fukt och vatten effektivt. Dräneringsrören transporterar bort vattnet, antingen till en kommunal anslutning, en privat stenkista eller till en egen dagvattenbrunn, som är ansluten till Göteborgs kommunala rörledningssystem.

Skydd och Underhåll:

Markfiberduken spelar en viktig roll i att filtrera bort sediment och jordpartiklar, vilket förhindrar att dessa täpper till dräneringsrören. Detta system kräver minimalt underhåll tack vare sin design, och återfyllning görs enkelt med befintliga jordmassor som lera, sand och morän. Viktigt att notera är att större stenar inte bör användas nära dräneringsskiktet eller isolerplattorna för att undvika skador.

Kapillärbrytning med Isolerskivor:

För att ytterligare förstärka skyddet mot fukt, använder vårt system kapillärbrytande isolerskivor som inte är ångtäta. Detta tillåter grundmuren att torka ut även efter att ha isolerats utvändigt, vilket är kritiskt för att bibehålla strukturell integritet.

Varför välja Lorné Mark & Fastighetsservice AB i Göteborg?

Med omfattande erfarenhet och en konstant uppföljning av den tekniska utvecklingen erbjuder vi i Göteborg dräneringstjänster som inte bara är effektiva utan också byggda för att varar länge. Vi använder endast de bästa materialen, såsom Isodrän och Pordrän, vilket garanterar högsta möjliga kvalitet.

Vårt team är redo att assistera med dräneringsbehov året runt i Göteborg, med undantag för perioder av stark kyla med djup tjäle.

Vi kommer till dig i Göteborg

Lorné Mark & Fastighetsservice AB utför en dränering & isolering av en bostadsrättsförening i Göteborg

Vi utför dränering & isolering i Göteborg med omnejd

Inte bara i Göteborg, vår service sträcker sig även till Mölndal, Landvetter, och andra närliggande områden. Vi tar oss an både små och stora projekt med samma engagemang för kvalitet och kundnöjdhet.

Låt inte fukt och vattenskador ställa till det för din fastighet. Förlita dig på oss, Lorné Dränering, för att leverera lösningar som inte bara skyddar utan också värderar ditt hem. Tveka inte, ring eller besök vår webbsida idag och ta det första steget mot en tryggare fastighet!

Hur utför man en dränering i Göteborg

Att utföra en korrekt dränering är essentiellt för att skydda en byggnads grund mot vattenskador. Först gräver man ett schakt runt en sida av huset till lämplig djup. Detta minimerar risken för sättningar jämfört med att gräva runt hela huset samtidigt. Även om denna metod tar längre tid, ökar den säkerheten markant.

I schaktets botten placeras en bädd av dräneringsgrus. Ovanpå detta läggs perforerade dräneringsrör som effektivt leder bort markvattnet från husets grund. Rörens placering och lutning anpassas efter fastighetens specifika förhållanden, och vattnet leds oftast till en närliggande dagvattenbrunn eller en speciellt konstruerad stenkista för att effektivt hantera vattenflödet.

Du bör göra om din dränering

Kontakta oss idag

So kommer vi ut för en kostnadsfri offert

Högkvalitativ arbetsbyxa bärs av Lornés anställda personal när dom utför dränering

Vi utför över 100 dräneringar om året

Fyll i formuläret så återkommer vi inom kort.