Vi erbjuder dränering och isolering i Göteborg och Malmö

Varje år gör vi över 100 dräneringsuppdrag i Göteborg och Malmö, och vi har utfört över 1200 dräneringar sedan starten 2009. Vi vågar därför kalla oss experter inom dränering och isolering, och våra kunder kan känna sig trygga i att anlita oss.

Göteborg – 031-7626188
Malmö – 040-960900
Mail – info@lornemark.se

Dränering & Isolering i Göteborg och Malmö

Att ha en effektiv dränering är avgörande för att hålla fukten borta för alla slags husgrunder, och i de fall där fastigheten har källare, monteras även Pordrän på utsidan källarväggen . Dräneringen måste skräddarsys efter den specifika husgrunden och de unika markförhållandena som råder på just din tomt.

Vi har mångårig erfarenhet och klarar att hantera fuktproblem av alla de slag. Med rätt metoder kan vi säkerställa att ditt hem står skyddat mot fukt, För tillfället erbjuder Lorné Mark & Fastighetsservice dränering och isolering i Göteborg och Malmö, ytterligare områden kommer framledes att tillkomma.

Orsaker till fuktproblem

Orsakerna till fuktproblem kan variera. En stor del beror på det gamla traditionsbundna byggandet och användning av olämpliga material, samt dåtidens bristande kunskap inom området, samt självklart fastighetens placering, och omgivande terräng.

De äldre konstruktionslösningarna baserats på att fukt enbart kommer från källarens grundmurar, vilka då tätades med asfalt (detta är helt fel) och fick konsekvensen att man inneslöt fukten i väggarna. Denna företeelse i kombination med att isolera väggarna inifrån med organiska material direkt monterade på yttervägg var förr mycket vanligt och innebar att man förhindrade att väggarna kunde torka ut.

Resultatet blir en inåtriktad fuktvandring från marken till husgrunden. Dessutom alstras stora mängder fukt i källaren där ofta dusch, tvättstuga, bastu etc finns. När all denna fukt tillförs täta och kalla grundmurar är det lätt att förstå att, källarklimatet blir fuktigt och att skador ofta uppstår.

Självklart spelar husets placering i förhållande till omgivning stor roll, även markens beskaffenhet är avgörande för hur stor belastningen blir på dräneringen.

Gammal dåligt eller inte alls fungerande dräneringar i kombination med läckande dagvattenledningar är ett vanlig orsak till fuktproblem.

Lösning

Ett komplett fuktskydd MÅSTE innehålla tre mycket viktiga egenskaper. Dränering, värmeisolering och kapillärbrytning. Därmed erhålls utåtriktad fuktvandring från husgrund till marken.

Dränering i Göteborg pågår, utförd av Lorné Mark
Dräneringsrör, fiberduk och grus för dränering vid arbete i Malmö

Dräneringssystemets  olika funktioner

Dränledning; dränerande skikt under golv och utanför grundmuren. Dränledningen och dräneringsskiktet under golvet har syftet att hindra grundvattennivån från att stiga upp till husgrunden. Dräneringsskiktet utanför skall hindra nedsjunkande markvatten att blöta ned grundmuren

En så kallad dräneringskolonn ( dräneringsrör, grus inlindat i markfiberduk) består av tre huvudkomponenter:

Grus (dimension 8/11 eller 11/16) som effektivt leder bort fukt och vatten. Dräneringsrör som leder dräneringsvattnet till kommunal anslutning, den egna stenkistan eller som i de flesta fall, till en egen dagvattenbrunn, vilken i sin tur är ansluten till kommunens rörledning. Markfiberduk som skall filtrera bort sedement (jordpartiklar) som annars tränger ner i dräneringsrörets kapillärsugande perforeringar och förhindrar att markvatten kan tas upp.

Både dräneringskikt och dränrör måste alltså skyddas av ett filter ( markfiberduk) som hindrar jordpartiklar att tränga in och orsaka igensättning. Någon spolning eller rengöring av systemet blir således inte nödvändig. Återfyllning med befintliga jordmassor som lera, sand och tex morän blir också möjligt tack vare filtret. Större stenar skall dock inte motfyllas dräneringsskiktet/isolerplattorna.

Kapillärbrytning-Isolerskivor

Vatten och fukt som ständigt finns i marken får inte komma i kontakt med grundmurarna. Dränsskiktet skall därför vara kapillärbrytande eller kompletteras med ett sådant skikt. Det kapillärbrytande skiktet får inte vara ångtätt, eftersom det hindrar uttorkningen av grundmuren när den värmeisolerats utvändigt. Det finns idag ändamålsenliga materiel som åstadkommer önskad effekt, i form av speciellt konstruerade isolerskivor vilka,  placeras mot husgrund och bottenplatta.

Lorne´Mark & Fastighetsservie AB  har stor branscherfarenhet, och följer noga den tekniska  utvecklingen.  Vi använder  fackmannamässiga  metoder och högkvalitativa materiel  för bästa resultat. Detta borgar för en mycket långvarigt fungerande dränering. Exempel på material av högsta kvalité är Isodrän och Pordrän.

Vi arbetar med dränering under hela året, gör endast uppehåll då det förekommer stark långvarig kyla med djupgående tjäle i marken som följd.

Vi kommer till dig

Klicka på knappen nedan för en kostnadsfri offert.
Högkvalitativa arbetsbyxor med Lornés logga används av vår anställda personal

Hur gör man vid en dränering

Dräneringsprocessen börjar med att noggrant gräva ett schakt runtom fastigheten, ned till en nivå som är anpassad efter husets och marknivå. För att minimera riskerna under arbetet är det säkrast att gräva en sida i taget, detta är en mer tidskrävande metod, men ökar säkerheten och man undviker att det blir sättningar på huset.

När schaktet är klart lägger vi en stabil markbädd av dräneringsgrus i botten. Ovanpå detta anläggs dräneringsrör, för att effektivt avleda markvatten bort från byggnaden. Dessa rör placeras noggrant nivåanpassade till fastighetens grundsula för att säkerställa optimal funktion. Vanligtvis leder vi bort vattnet till den befintliga dagvattenbrunnen eller till en specialanlagd så kallad ”stenkista”.

Att ombesörja att huset har en korrekt anlagd dränering är ett måste för att skydda din fastighet, i synnerhet då kraftiga regn med stora mängder vatten som tillförs marken blir allt vanligare i landet. För att säkra hemmets långsiktiga hållbarhet och värde, kan ni tryggt låta oss på Lorné hjälpa er att utföra dräneringen korrekt med precision och omsorg.

Du bör göra om din dränering

Boka ett hembesök

Så kommer vi ut för en kostnadsfri offert

Fiberduk som används vid fuktsäkring.

Vi utför över 100 dräneringar om året

Fyll i formuläret så återkommer vi inom kort.