Skip to main content

Vi utför över 100 dräneringar om året

Ring nu

Vill du att vi ringer upp dig? Klicka här

Boka hembesök när det passar dig

Boka hembesök
Vi utför dränering och isolering på alla typer av fastigheter
och lämnar garanti efter alla utförda dräneringar.
Vi har 35 års erfarenhet -10 års garanti
Om ossKontakta oss idag

Vi erbjuder dränering och isolering i Göteborg med omnejd

 

Dränering/Isolering

Dränering behövs för alla slags husgrunder. Utformningen på dräneringen beror på vilken husgrund fastigheten är byggd på samt de rådande markförhållandena på tomten. Det finns metoder att lösa fuktproblem för samtliga typer av hus genom att vidta erforderliga åtgärder, tex dränering/isolering.

Orsaker

Orsakerna till fuktproblem kan variera. En stor del beror på det gamla traditionsbundna byggandet och användning av olämpliga material, samt dåtidens okunskap inom området.

De  äldre konstruktionslösningarna baserats på att fukt enbart kommer från källarens grundmurar, vilka då tätades med asfalt (detta är helt fel)  fick konsekvensen  att man inneslöt fukten i väggarna, då även  stora fuktmängder  tillförs grundmurar och golv direkt från marken under huset. Denna företeelse i kombination med att isolera väggarna inifrån med organiska material direkt på yttervägg var förr mycket vanlig och innebar att man förhindrade att väggarna kunde torka ut

Resultatet blir en inåtriktad fuktvandring från marken till husgrunden. Dessutom alstras stora mängder fukt i källaren där ofta dusch, tvättstuga, bastu etc finns. När all denna fukt tillförs täta och kalla grundmurar är det lätt att förstå att, källarklimatet blir fuktigt och att skador ofta uppstår.

Självklart spelar  huset placering i förhållande till omgivning stor roll, även markens beskaffenhet  är avgörande för hur stor belastningen blir på dräneringen.

Dåligt eller inte alls fungerande dräneringar i kombination med läckande dagvattenledningar är ett vanligt problem.

Lösning

Ett komplett fuktskydd MÅSTE innehålla tre mycket viktiga egenskaper. Dränering, värmeisolering och kapillärbrytning. Därmed erhålls utåtriktad fuktvandring från husgrund till marken.

Dräneringssystemets  olika funktioner

Dränledning; dränerande skikt under golv och utanför grundmuren. Dränledningen och dräneringsskiktet under golvet har syftet att hindra grundvattennivån från att stiga upp till husgrunden. Dräneringsskiktet utanför skall hindra nedsjunkande markvatten att blöta ned grundmuren

En så kallad dräneringskolonn ( dräneringsrör, grus inlindat i markfiberduk) består av tre huvudkomponenter:

Grus (dimension 8/11 eller 11/16) som effektivt leder bort fukt och vatten. Dräneringsrör som leder dräneringsvattnet till kommunal anslutning, den egna stenkistan eller som i de flesta fall, till en egen dagvattenbrunn, vilken i sin tur är ansluten till kommunens rörledning. Markfiberduk som skall filtrera bort sedement (jordpartiklar) som annars tränger ner i dräneringsrörets kapillärsugande perforeringar och förhindrar att markvatten kan tas upp.

Både dräneringskikt och dränrör måste alltså skyddas av ett filter ( markfiberduk) som hindrar jordpartiklar att tränga in och orsaka igensättning. Någon spolning eller rengöring av systemet blir således inte nödvändig. Återfyllning med befintliga jordmassor som lera, sand och tex morän blir också möjligt tack vare filtret. Större stenar skall dock inte motfyllas dräneringsskiktet/isolerplattorna.

Kapillärbrytning-Isolerskivor

Vatten och fukt som ständigt finns i marken får inte komma i kontakt med grundmurarna. Dränsskiktet skall därför vara kapillärbrytande eller kompletteras med ett sådant skikt. Det kapillärbrytande skiktet får inte vara ångtätt, eftersom det hindrar uttorkningen av grundmuren när den värmeisolerats utvändigt. Det finns idag ändamålsenliga materiel som åstadkommer önskad effekt, i form av speciellt konstruerade isolerskivor vilka,  placeras mot husgrund och bottenplatta.

Lorne´Mark & Fastighetsservie AB  har stor branscherfarenhet, och följer noga den tekniska  utvecklingen.  Vi använder  fackmannamässiga  metoder och högkvalitativa materiel  för bästa resultat. Detta borgar för en mycket långvarigt fungerande dränering.

Vi arbetar med dränering under hela året, gör endast uppehåll då det förekommer stark långvarig kyla med djupgående tjäle i marken som följd.

Dränering Göteborg

Vad våra kunder säger
Från Google Reviews

“Anlitade dom för en dränering samt anläggning av ny gräsmatta. Mer än nöjd, pris enligt tidsplan och enligt offert.

Rekommenderas varmt.”

Leif AnderssonProffisionella och punktliga

“Jag hade en fuktskada på min källare, tog in offerter från tre olika företag. Men dessa kändes helt klart bäst. Dom hade dessutom längst erfarenhet och utför fler dräneringar varje år.

Nu är allt fixat, vi är superglada. Dessutom var allt färdigt lite snabbare än utlovat :)”

Stefan ÅbergKvalitét och punktlighet

Ring oss idag

Vi kommer ut och räknar på en offert kostnadsfritt

Kontakta oss idag

Vi kommer ut och räknar på en offert kostnadsfritt