Dränering Kungsbacka

Varje år gör vi över 100 dräneringsuppdrag och vi är även verksamma i Kungsbacka. Vi har utfört över över 1000 dräneringar sedan 2009

Telefon – 031-7626188
Mail – info@lornemark.se

Professionell Isolering och Dränering i Kungsbacka

Är du husägare i Kungsbacka? Om så är fallet har du säkert redan upplevt flera oväntade och ofta kostsamma problem med ditt boende. Att proaktivt dränera ditt hus är avgörande för att minska risken för fuktskador och översvämningar. Genom att investera i tidig dränering kan du undvika höga framtida kostnader. Låt oss ta hand om din grundisolering och dränering i Kungsbacka.

Varför är dränering så viktig? Dränering är essentiellt för att effektivt leda bort överflödigt vatten från din fastighet. Utan korrekt dränering kan vatten ansamlas och leda till allvarliga skador på din bostad. I Kungsbacka rekommenderas det att dränera runt husets grund för att styra bort ytvatten samt att gräva diken för att hantera grundvatten. Dräneringsarbeten är vanliga inte bara vid husbyggen utan också runt vägar och på tomter där vattensamlingar uppstår.

Grundisolering vid dränering

Att genomföra grundisolering samtidigt som dränering är en kritisk del av att skydda källaren mot fukt. Det är viktigt att alltid isolera källarväggar utvändigt. Detta bidrar till att hålla källarväggen varm och förhindrar kondens på insidan. För optimalt skydd, använd kapillärbrytande isoleringsskivor som inte bara låter vattnet dräneras nedåt utan också förbättrar dräneringsförmågan och ger ett robust skydd mot fukt.

En dränering i Kungsbacka pågår
Ett dräneringsrör som avleder överflödigt vatten.
Pordrän, används när man dränerar som isolering
Dagvattenrör, används för att leda bort dagvatten vid dränering i Göteborg eller Malmö

Dräneringssystemets funktioner:

I Kungsbacka är en effektiv dränering avgörande för att skydda fastigheters grund från vattenskador. Vårt system innehåller dränledningar och dränerande skikt som är strategiskt placerade både under golvet och utanför grundmuren. Dessa skikt förhindrar att grundvattennivåer stiger och når husgrunden samt blockerar nedsjunkande markvatten från att fukta grundmuren.

Dräneringskolonnens komponenter:

Vår dräneringskolonn består av grus inlindat i markfiberduk och högkvalitativa dräneringsrör. Gruset, tillgängligt i dimensioner 8/11 eller 11/16, är optimalt för att effektivt leda bort fukt och vatten från fastigheten. Dräneringsrören transporterar vatten till kommunala anslutningar, egna stenkistor, eller till dagvattenbrunnar, vilka är kopplade till kommunens rörsystem i Kungsbacka. Markfiberduken filtrerar bort jordpartiklar, skyddar dräneringsrören från igensättning och förbättrar systemets totala effektivitet.

Underhåll och återfyllning:

Tack vare markfiberduken kräver vårt dräneringssystem i Kungsbacka minimalt underhåll, utan behov av regelbunden spolning eller rengöring. Systemet är designat för att använda befintliga jordmassor som lera, sand och morän för återfyllning, vilket gör processen kostnadseffektiv och miljövänlig. Större stenar bör dock undvikas för att skydda isolerplattorna och dräneringsskiktet från skador.

Kapillärbrytande isolerskivor:

För att ytterligare skydda mot fukt, inkluderar vårt system kapillärbrytande isolerskivor som placeras mot husgrunden och bottenplattan. Dessa skivor är inte ångtäta, vilket möjliggör att grundmuren kan torka ut även efter att ha isolerats utvändigt.

Lorné Mark & Fastighetsservice ABs expertis: Med omfattande branscherfarenhet och en ständig uppföljning av tekniska innovationer, garanterar vi i Kungsbacka dräneringslösningar av högsta kvalitet. Vi använder endast de bästa materialen, som Isodrän och Pordrän, för att säkerställa en långvarigt fungerande dränering.

Vi arbetar med dränering året runt i Kungsbacka, med pauser endast vid extrem kyla som leder till djup tjäle i marken.

Behöver du en dränering i Kungsbacka?

Lorné Mark & Fastighetsservice AB utför en dränering & isolering av en bostadsrättsförening i Göteborg

Allt du behöver veta om grundisolering och dränering i Kungsbacka

I Kungsbacka är det essentiellt att ha ett välutformat dräneringssystem för alla typer av husgrunder, oavsett underlag. Dränering anpassas efter de specifika markförhållandena och fastighetens konstruktion för att effektivt hantera fuktproblem. Om du upplever fukt i din bostad, finns det flera metoder för att adressera dessa problem, där de vanligaste och mest effektiva är dränering och isolering.

Kapillärbrytning vid installation av dräneringsledningar Det är viktigt att byta ut allt gammalt dräneringsmaterial, inklusive gruset, när nya dräneringsledningar läggs. Dräneringsgruset spelar en avgörande roll eftersom det är kapillärbrytande, vilket effektivt hindrar grundvatten från att stiga. Kapillärkraft, eller sugkraft, kan illustreras genom att placera ett smalt rör i vatten, där vatten kommer stiga högre i röret än i omgivningen.

Optimal placering av dräneringsrör För att säkerställa att dräneringsrören inte täpps till av jord eller grus, är det viktigt att använda fiberduk. Installationen börjar med att fiberduken läggs ut, följt av ett lager dräneringsgrus på 3 till 10 centimeter. Därefter placeras röret, täcks med ytterligare cirka 20 centimeter av dräneringsgrus och slutligen rullas fiberduken över. Denna ”tub”-metod förhindrar att jord och smutspartiklar täpper till rören. Efter att rören är på plats och skyddade av grus och fiberduk, fylls området ovanpå med ett väl genomsläppligt material som packas ned noggrant.

Dränering i jordbruks- och golfsektorn i Kungsbacka Dräneringstekniker som täckdiken är vanliga i jordbruket och på platser som golfbanor i Kungsbacka, där de hjälper till att diskret leda bort vatten från områden som annars skulle vara benägna till vattensamlingar.

I Kungsbacka bör du alltid dränera

Kontakta oss idag

So kommer vi ut för en kostnadsfri offert

Högkvalitativ arbetsbyxa bärs av Lornés anställda personal när dom utför dränering

Vi utför över 100 dräneringar om året

Fyll i formuläret så återkommer vi inom kort.