Återställning från dränering på Hisingen

Stenläggning och återställning på Hisingen
Lorné Dränering utför dränering, isolering och återställning på Hisingen

Dela detta

Lorné Dränering, ett välrenommerat företag inom mark- och anläggningsarbeten, har nyligen genomfört ett omfattande dräneringsprojekt på Hisingen. I samband med detta arbete har företaget också utfört en noggrann återställning av området för att säkerställa att det inte bara skyddas mot framtida vattenskador utan också estetiskt förbättras.

Projektet startade med en grundlig undersökning av markförhållandena i området, vilket är kritiskt för att identifiera potentiella risker och säkerställa en långsiktig lösning på fuktproblemen. Dräneringsarbetet var omfattande och innebar installation av nya dräneringsrör och kontrollbrunnar som effektivt leder bort vatten från byggnadernas grund och förhindrar uppkomsten av fuktskador.

Efter det att själva dräneringsarbetet var slutfört, tog Lorné Dränering hand om återställningen av området. Detta arbete är lika viktigt som själva dräneringen, eftersom det säkerställer att fastigheter och naturterreng återgår till sitt ursprungliga skick, eller i vissa fall, förbättras. Återställningsprocessen inkluderade påfyllning av schaktade områden med jord, anläggning av gräs samt plantering av växter för att återskapa en naturlig och hållbar miljö.

En särskilt estetisk aspekt av återställningen var stenläggningen. Lorné Dränering använde högkvalitativ sten för att lägga nya gångvägar och uteplatser, vilket inte bara förbättrar områdets utseende utan också bidrar till dess funktionalitet. Stenläggningen är designad för att komplettera den omgivande miljön och skapa hållbara, vackra och praktiska utomhusytor som invånarna på Hisingen kan njuta av.

Genom detta arbete har Lorné Dränering än en gång demonstrerat sin förmåga att inte bara lösa tekniska problem men också att försköna och förbättra de områden de arbetar i. För Hisingen innebär detta en pålitlig lösning på dräneringsproblematiken, samt ett lyft för områdets estetiska och praktiska värde.

Kontakta oss idag

Fyll i formuläret så återkommer vi inom kort

Mer att läsa

Behöver du hjälp att fuktsäkra ditt hus?

Kontakta oss idag

Lorné Mark & Fastighetsservice AB utför en dränering & isolering av en bostadsrättsförening i Göteborg

Vi utför över 100 dräneringar om året

Fyll i formuläret så återkommer vi inom kort.